In december 2003 werden we benaderd om mee te doen aan een in te richten lustrumtentoonstelling van de RUG (Rijks Universiteit Groningen). Wim T. Schippers was aangesteld als gastcurator om deze tentoonstelling vorm te geven. Onze taak was om mee te denken over de vormgeving en invulling van de tentoonstelling. De totale inrichting van het museum nam een half jaar in beslag en in een nauw samenwerkingsverband hebben we ervoor gezorgd dat het een niet alledaagse wetenschappelijke tentoonstelling werd van chronologisch geordende objecten die we uit de verschillende Universitaire depots hadden geselecteerd, maar een verzameling van veelal willekeurige objecten in combinatie met conceptuele ingrepen, waardoor deze tentoonstelling genaamd: ‘Sporen van het Spullenbeest', de verzameldrift van de mens en de drang naar nieuwe spullen toonde.
 

 

'White Room', 2004
Concept/realization: Wim T Schippers, Berndnaut Smilde, Jeroen Brouwer
Material: wood, skeletons, balls
Size: 40 x 180 x 240 cm.
Location: Universiteits Museum, Groningen
Thanks to: Universiteits Museum, Groningen